Діагностика

15493603_373047979715158_7447363628770693652_oДля ефективної корекції та профілактики вад постави  необхідно спочатку пройти  діагностику функціонального стану опорно-рухового апарату  за авторською методикою О.Слінько.

Це розширене комплексне обстеження, яке включає ортопедичний огляд людини, визначення основних життєвих показників, проведення  функціональних  тестів, таких  як визначення амплітуди рухів хребта та інших суглобів, що дозволяє отримати достатньо інформації про стан опорно-рухового  апарату людини та визначити головні причини комплексних ортопедичних порушень.

Під час обстеження складається « Графічне зображення хребта»  або «Паспорт  хребта»  згідно  з яким  формується індивідуальна «Інструкторська карта».

Також формується окрема «Діагностична карта», в якій фіксують всі дані зовнішнього ортопедичного огляду. По анатомічних точках роблять виміри центральної  вісі хребта. Лінійні та гоніометричні виміри вносять до спеціальної таблиці, проводять  динамометрію, фотосоматоскопію і плантографію стоп.

За  результатам  діагностики для корекції ортопедичних порушень призначається індивідуальний комплекс коригуючих вправ та процедур, які можна отримати в Центрі. Додатково рекомендується спеціальна корекція за допомогою ортопедичних виробів, які одразу ж можна придбати в Центрі.

Авторська діагностика функціонального стану хребта, розроблена та впроваджена Оксаною Слінько, має ряд переваг в порівнянні з   традиційними методами обстеження, такими як рентгенографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукове обстеження та іншими.

Основними недоліками цих традиційних методів обстеження є неможливість побачити повну картину будови та розвитку постави людини, взаємозв’язок між ортопедичними порушеннями окремих частин опорно-рухового апарату людини та їх компенсації.

Жоден з сучасних медичних методів обстеження опорно-рухового апарату не може бути самостійним та достатнім джерелом інформації.

Діагностика за методом Оксани Слінько дає можливість уникнути непотрібного та небезпечного радіоактивного опромінювання людини, яке є головним побічним фактором при застосуванні сучасного діагностичного медичного обладнання

Тільки комплексне загальне дослідження біомеханіки людського тіла під час авторської діагностики функціонального стану хребта, яке проводить Оксана Слінько, дає можливість побачити у 90% випадків причини порушень постави та зміщень центральної вісі хребта.

Складене під час діагностики графічне зображення хребта дозволяє призначити індивідуальний комплекс спеціальних лікувально-коригуючих вправ та скласти індивідуальний план занять по авторській коригуючій гімнастиці.

Повторна діагностика проводиться для дітей віком від 5-ти до 13 років та для підлітків до 16 –ти років з діагнозом ідеопатичний та швидко прогресуючий сколіоз та кіфосколіоз через 3 місяці від початку занять з корегуючої гімнастики.

Для інших клієнтів повторна діагностика проводиться через 6 місяців від початку занять.

Діагностика триває від півтора до двох  годин  і проводиться  тільки за попереднім записом у адміністратора Центру за телефонами :
(032) 227-39-90
моб.тел.:  (098) 366 98 86
моб.тел.:  (063) 934 61 21

або за адресою: м. Львів,  вул. Вернадського 6