+38(098) 366 98 86

Produkcja indywidualnych wkładek

Produkcja indywidualnych wkładek (orte) FOS w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb każdej osoby.

Funkcjonalna orteza stopy (FOS) jest integralną częścią leczenia pacjentów z inną patologią stopy. Zgodnie z definicją ISO (Międzynarodowa Organizacja Standardowa), orny nazywane są produktami używanymi z zewnątrz do wspierania lub korygowania patologicznej pozycji stopy.

Indywidualna wkładka wykonana techniką tynk negatywnie na stopy, które polega na usunięciu prawidłowego anatomicznego położenia tylnej i przedniej części stopy w stosunku do piszczeli. Stosowanie pojedynczych (funkcjonalny) wkładki nie tylko eliminuje widoczną redukcję wysokości łuku, a także koryguje wewnętrzną obrót kończyn dolnych, co z kolei powoduje działanie terapeutyczne w przypadku deformacji strukturalnych stopy i z położenia (idiopatycznej) płaską stopę, przejaw wyrównawczego zmian w kolano staw biodrowy

Podobne urządzenia