(098) 366 98 86

Діагностика

Для ефективної корекції та профілактики вад постави  необхідно спочатку пройти  діагностику функціонального стану опорно-рухового апарату  за авторською методикою О.Слінько. Це розширене комплексне обстеження, яке включає ортопедичний огляд людини, визначення основних життєвих показників, проведення  функціональних  тестів, таких  як визначення амплітуди рухів хребта та інших суглобів, що дозволяє отримати достатньо інформації про стан опорно-рухового  апарату людини та визначити головні причини комплексних ортопедичних порушень.

Під час обстеження складається « Графічне зображення хребта»  або «Паспорт  хребта»  згідно  з яким  формується індивідуальна «Інструкторська карта». Діагностика за методом Оксани Слінько дає можливість уникнути непотрібного та небезпечного радіоактивного опромінювання людини, яке є головним побічним фактором при застосуванні сучасного діагностичного медичного обладнання

Також формується окрема «Діагностична карта», в якій фіксують всі дані зовнішнього ортопедичного огляду. По анатомічних точках роблять виміри центральної  вісі хребта. Лінійні та гоніометричні виміри вносять до спеціальної таблиці, проводять  динамометрію, фотосоматоскопію і плантографію стоп.

За  результатами  діагностики для корекції ортопедичних порушень призначається індивідуальний комплекс коригуючих вправ та процедур, які можна отримати в Центрі. Додатково рекомендується спеціальна корекція за допомогою ортопедичних виробів, які одразу ж можна придбати в Центрі.