Ознаки порушення постави в дитини: як виявити самостійно?